XII Fira de la fusta i el moble de La Sénia

Les difícils circumstàncies sanitàries que estem vivint amb la Covid-19 obliguen a buscar noves formules per a seguir gaudint dels diferents esdeveniments públics.  Aquest any es presenta una Fira diferent, online, adaptada a una pandèmia que hem de vèncer

Aquest nou web: www.firadelafustaimoble.org, no neix només amb la voluntat de substituir puntualment la fira, sinó que pretén ser una fórmula de futur per a ampliar-la i mantenir-la present al llarg de tot l’any. @firadelafustaimoble