CREACIONS QUE REPRODUEIXEN L’ENCANT DE LES FAÇANES DE LES CASES DE LA NOSTRA GEOGRAFIA.

Artesania única, personalitzada i amb materials reciclats.

PROCÉS DE CREACIÓ

Portes del Pirineu té el segell Empremptes de Catalunya