Ref 23-2011: Porta de doble finestral

Marc de finestra de fusta de roure restaurada de 42 x 79cm.

Més imatges – Más imágenes

Ref 7016: El balcó dels geranis

Marc de finestra de fusta de roure restaurada de 86 x 61 cm.

Ref 10121: Cal Pere

Marc de fusta de castanyer de 53 x 50 cm

Ref 12222

Marc de porta de roure de 33 x 18

Ref 13023

Marc de fusta de pí de 59 x 34.5 cm

Ref 6616: Carrer principal, amb clauer

Marc de finestra de fusta de pi restaurada de 28×64,5cm.

Ref 7817: Prop del mar

Marc de finestra de roure de 59 x 39 cm

Més imatges – Más imágenes

Ref 4914 Finestres de tres pisos

Marc de finestra de pi restaurada de 105 x 39 cm

Ref 10321: Carrer alt

Marc de finestra de fusta de 62,5 x 35 cm

Ref 13123

Marc de fusta de pí de 34,5 x 53 cm

Ref 4514: Balcó amb taulada de doble vertent

Marc de finestra de roure amb ferratges de 80,5 x 39,5 cm

Ref 8618: Sortint del poble

Marc de fusta de roure restaurat, roure nou

de 32 x 33.5 cm

Ref 11322

Marc de fusta de roure restaurat

de 53 x 42 cm

Ref 12022: Sobretaula

Marc de roure restaurat de23 x 25 cm

Ref 13223

Marc de fusta de roure amb ferratges