Què són les Portes del Pirineu?

Reproduccions de façanes i portes de cases del Pirineu, fetes amb materials originals
Reproducciones de fachadas y puertas de casas del Pirineo, hechas con materiales originales
Imitation doors and façades of Pyrenees houses made in original materials
Els marc estan fets amb finestres i portes restaurades i materials reciclats
Los marcos estan hechos con  ventanas y puertas restauradas y con materiales reciclados
The frames are made out of restored windows, doors and other recycled materials
Es poden fer reproduccions per encàrrec, a partir de fotografies  
Podemos hacerles reproducciones por encargo, a partir de fotografias
Reproductions can be made on comission from photographs
Només per a interiors
Solo para interiores
Only for indoors