Porta de sobre taula. Puerta de sobre mesa

Aquí teniu una porta de sobre taula, el marc te una part feta amb la fusta d'una finestra de roure antiga i l'altre part amb fusta de roure nova, a mi m'agrada molt el contrast. Aquí tenéis una puerta de sobremesa, una parte del marco está hecha con  la madera de una ventana antigua de roble y la otra parte con madera de roble nueva, a mi me gusta mucho el contraste.
. . .

La porta del jardí encantat. La puerta del jardin encantado

La Porta que us presento avui, està inspirada en  la façana que dona al jardí de la casa de l'antiga farmàcia del poble, té un balcó molt llarg  recolzat sobre columnes, amb una porta baixeta que dona al gran jardí una mica abandonat, que sembla un jardí encantat. És la imatge que veig cada dia quan em llevo, des de la finestra de casa meva a Ochagavia. La Puerta que os presento hoy, está inspirada en la fachada que da al jardin de la casa de la antigua farmacia del pueblo, tiene un balcón muy largo apoyado sobre columnas, con una puerta bajita que da al gran jardín un poco abandonado, que parece un jardi encantado. Es la imagen que veo cada día cuando me levanto desde la ventana de…
. . .

Balcó amb taulada. Balcón con tejado

Avui us presento aquesta porta inspirada en una de les cases d'Ochagavia. En aquest cas una porta, que em feia molta il·lusió reproduir, amb un balcó amb taulada de doble vertent i una portalada d'arc rodó, molt típica de la zona. El marc és d'una antiga finestra de la casa de l'ermita del poble, Muskilda.Hoy os presento esta puerta inspirada en una de las casa de Ochagavia . En este caso, una puerta que me hacia mucha ilusion reproducir, con un balcón con tejado de doble vertiente y una portalada de arco redondo, muy típica de la zona.El marco es de una antigua ventana de la casa de la ermita del pueblo, Muskilda.
. . .

Canvi d’imatge. Cambio de imagen

Em fa molta il.lusió presentar-vos la nova imatge del blog Portes del Pirineu.Acabem de tornar d'Ochagavia, on la fotògrafa Xènia Sola gran artista i filla meva!!!, ha fet una sessió fotogràfica Say Cute amb les meves portes, per tal de fer fer el dossier de presentació i la renovació de la imatge de Portes del Pirineu.Moltes gràcies Xènia, m'encanta!!!.Me hace mucha ilusión presentaros la nueva imagen del blog Portes del PirineuAcabamos de volver de Ochagavia, donde la fotógrafa Xènia Sola gran artista e hija mía!!!, ha hecho una sesión fotográfica Say Cute con mis puertas, para el dossier de presentación y la renovación de la imagen de Portes del Pirineu.Muchas gracias Xènia, me encanta!!!
. . .

1- Metamorfosi. Metamorfosis

Avui he començat a fer quatre portes noves, a veure si les puc tenir acabades per Nadal.Hoy he empezado cuatro puertas nuevas, a ver si las puedo tenir acabadas en Navidad.M'agrada veure com una finestra vella, bruta i plena de teranyines, a punt de ser llençada a les escombraries, es va transformant en una peça preciosa. Me gusta ver como una ventana vieja, sucia y llena de telarañas, a punto de ser echada a la basura, se va transformando en una pieza preciosa.Començo el procés de les portes del Pirineu traient la pintura vella, mica en micava sortint la fusta amagada, una fusta que sembla nova i a partir d'aquí van sorgint les idees.Empiezo el proceso de las puertas del Pirineo quitando la pintura vieja, poco a poco va surgiendo la madera escondida,…
. . .

2- El vestit. El vestido

Un cop restaurada la finestra, és hora de triar el vestit.Restaurada la ventana, es hora de escoger el vestido.A aquest marc crec que li anirà molt bé aquest vestit, és el jardí de l'antiga farmàcia d'Ochagavia. És l'imatge que veig cada matí al llevar-me quan estic a allà i que em transporta sobre tot a la primavera quan està tot florit, al país dels contes de fades.A este marco creo que le quedará muy bien este vestido, es el jardín de la antigua farmacia de Ochagavia. Es la imagen que veo cada mañana al levantarme cuando estoy allí y que me transporta sobre todo en primavera cuando estátodo florido, al país de los cuentos de hadas.Aquest marc és de sobretaula, te una part de finestra antiga de roure i la base és de roure nou,…
. . .

3- Portalada

Les pedres de les portalades, estan fetes amb els retalls d'una empresa que extrau i elabora pedra natural.Las piedras de las portaladas, estan hechas con los retales de una empresa que extrae i elabora piedra natural.Les pedres s'han de tallar una a una i ajustar a la mida fins aconseguir la portalada que volem.Las piedras se cortan una a una i se ajustan hasta conseguir la portalada deseada.
. . .

4- Pedra sobre pedra. Piedra sobre piedra

Un cop tallades totes les pedres, fet el balcó i la taulada, cal fer ciment per poder-ho enganxar.Una vez cortadas todas las piedras, hecho el balcón y el tejado, tendremos que hacer cemento para poderlo pegar todo.Ja podrem fer els acabats, les portes i finestres i tots els detalls.Ya podremos hacer los acabados, las puerta y ventanas y todos los detalles.
. . .

5- Els detalls. Los detalles

 Ja enganxades les pedres, el balcó i la taulada, només falta fer els detalls.Una vez pegadas las piedras, el balcon y el tejado, solo faltan los detalles.Les portes, finestres i baranes, estan fetes amb fusta reciclada, amb petits retalls que sobren de la fusteria.Las puertas, ventanas i barandillas, estan hechas con madera reciclada, pequeños recortes que sobran de la carpinteria. S'han de fer també les jardineres, els testos, els ornaments de sota el balcó, els claus de les portes, el picaporta...Hay que hacer también las jardineras, las macetas, los adornos del balcón, los clavos de las puertas, el picaporte...Així acaba el procés de creació d'una Porta del Pirineu.Así termina el proceso de creación de una Porta del Pirineu.
. . .

Què són les Portes del Pirineu?

Reproduccions de façanes i portes de cases del Pirineu, fetes amb materials originalsReproducciones de fachadas y puertas de casas del Pirineo, hechas con materiales originales Imitation doors and façades of Pyrenees houses made in original materialsEls marc estan fets amb finestres i portes restaurades i materials reciclatsLos marcos estan hechos con  ventanas y puertas restauradas y con materiales recicladosThe frames are made out of restored windows, doors and other recycled materialsEs poden fer reproduccions per encàrrec, a partir de fotografies  Podemos hacerles reproducciones por encargo, a partir de fotografiasReproductions can be made on comission from photographsNomés per a interiorsSolo para interioresOnly for indoors
. . .