El balcó dels geranis. El balcón de los geranios

Aquesta vegada la porta està inspirada en una de les cases més antigues d’Ochagavia, és una casa amb un llarg balcó ple de geranis, m’agraden les pedres gastades i irregulars de les seves finestres i portalada. El marc és d’una antiga finestra de la casa de l’ermita del poble, Muskilda; és la parella del “Balcó amb taulada” que us vaig presentar fa uns dies.
Esta vez la puerta está inspirada en una de las casas más antiguas de Ochagavia, es una casa con un largo balcón lleno de geranios, me gustan las piedras gastadas e irregulares de sus ventanas y portalada. El marco es de una antigua ventana de la casa de la ermita del pueblo, Muskilda; es la pareja del “Balcón con tejado” que os presenté hace unos días.