3- Portalada

Les pedres de les portalades, estan fetes amb els retalls d’una empresa que extrau i elabora pedra natural.

Las piedras de las portaladas, estan hechas con los retales de una empresa que extrae i elabora piedra natural.

Les pedres s’han de tallar una a una i ajustar a la mida fins aconseguir la portalada que volem.

Las piedras se cortan una a una i se ajustan hasta conseguir la portalada deseada.