2- El vestit. El vestido

Un cop restaurada la finestra, és hora de triar el vestit.
Restaurada la ventana, es hora de escoger el vestido.

A aquest marc crec que li anirà molt bé aquest vestit, és el jardí de l’antiga farmàcia d’Ochagavia. És l’imatge que veig cada matí al llevar-me quan estic a allà i que em transporta sobre tot a la primavera quan està tot florit, al país dels contes de fades.

A este marco creo que le quedará muy bien este vestido, es el jardín de la antigua farmacia de Ochagavia. Es la imagen que veo cada mañana al levantarme cuando estoy allí y que me transporta sobre todo en primavera cuando está
todo florido, al país de los cuentos de hadas.

Aquest marc és de sobretaula, te una part de finestra antiga de roure i la base és de roure nou, li quedarà bé aquesta porta.
Este marco es de sobremesa, tiene una parte de ventana antigua de roble y la base es de roble nuevo, le quedará bien esta puerta.
Finalment per aquest marc he triat aquest disseny, aquesta façana m’agrada molt, és de la casa que queda al davant del pont de pedra d’Ochagavia, crec que li posaré també un banc de pedra.
Finalmente para este marco he elegido este diseño, esta fachada me gusta mucho, es de la casa que queda delante del puente de piedra de Ochagavia, creo que le pondré  también un banco de piedra.